Rada Naukowa

dr hab. Krzysztof Biedrzycki prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Jolanta Ługowska (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr Monika Woźniak (Uniwersytet La Sapienza w Rzymie)

dr hab. Violetta Wróblewska prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Krystyna Zabawa, prof. Ignatianum (Akademia Ignatianum w Krakowie)