Recenzenci

2019 (7-8)

dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny (UŚ)
dr hab. Bogumiła Staniów prof.UWr
prof. dr hab. Anna Walczuk (UJ)
dr hab Małgorzata Wójcik-Dudek (UŚ)

2018 (5-6)

dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. UR
dr Sanja Lovrić Kralj, Assistant Professor, University of Zagreb  

Nr 2/2017 (4)

dr hab. Dorota Michułka (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Anita Has-Tokarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Nr 1/2017 (3)

dr hab. Violetta Wróblewska prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek  (Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nr 1-2/2016 (1-2)

dr hab. Beata Gromadzka, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny (Uniwersytet Śląski w Katowicach)