Redakcja

Redaktor naczelna: prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel (Uniwersytet Jagielloński)

Zastępca redaktor naczelnej: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz redakcji: mgr Marta Kotkowska

Redakcja:

prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Piotr Oczko (Uniwersytet Jagielloński)

dr Anna Pekaniec (Uniwersytet Jagielloński)

dr Alicja Fidowicz  (Uniwersytet Jagielloński)

mgr Dorota Pielorz (Uniwersytet Jagielloński)

mgr Aleksandra Wieczorkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)